Nordmarks konst­när­skap utforskar hon ämnen kopp­lade till civilsamhälle och demokrati, miljö och klimat, det lokala och det globala, inne­börder och kon­se­kven­ser av männi­skans explo­ater­ing av natur­ens resurs­er.


Nordmark har studerat konst/ arkitektur postmaster “Of public interest” på Kungliga konst-högskolan (2019-2021), scenkonst scenografi på Stockholms konstnärliga högskola (2010-2013), Design med inriktning rumslig gestaltning på Högskolan för design och konsthantverk (2004-2006) och arkitektur på Chalmers Tekniska Högskola (1999-2003).


Jenny tilldelades Rubus Arcticus stipendium för konst 2020. 

Hem
Mark