Sprängsten
2019-2021
Anna Withlocks gymnasium

I Kiruna och Malmberget pågår den största samhällsomvandlingen i Sverige i modern tid. En tredjedel av befolkningen tvingas flytta för att skapa plats för gruvindustrin. Hem, industrier och fastigheter rivs och omvandlas till fyllnadsmassor och till avfall. Gruvindustrin är den enskilt största producenten av avfall i Sverige och Europa. 2016 utgjorde gruvavfallet 75 procent av allt avfall i Sverige. Till största del består avfallet av gråberg eller så kallad sprängsten som ofta tippas direkt i naturen runt gruvsamhällena. Stenmassor som bygger nya topografier, artificiella berg och kullar. Under jord och över mark pågår idag ständiga förflyttningar och transformationer av natur, miljö och material vars omfattning och konsekvenser kan vara svåra för den enskilda individen att överblicka. I verket SPRÄNGSTEN utforskas hur dessa processer kan synliggöras och samtidigt belysa hur vi är sammanlänkade i Sverige och globalt. SPRÄNGSTEN är en monumental installation som sträcker sig över fem vån-ingsplan. Med utgångspunkt i omvandlingen av Kiruna och Malmberget inleds verket med en videoåkning genom Kirunas sprängstenslandskap, format av avfall från gruvindustrin. I ett textilt verk höjer sig ett berg av rivnings-massorna från ett hus. På träskivor listas samtliga adresser till de fastigheter som jämnas med marken i samband med flytten av samhällena. På ett fotografi på stålplåt visas ett hem i väntan på rivning. Verket avslutas med en videoloop, där konstnären omsorgsfullt plockar tegelstenar från en demolerad industri-fastighet i Malmberget för att sedan mura upp dem till-sammans med elever på Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm.

Verket SPRÄNGSTEN har tillkommit som en del av ett unikt samarbete mellan Eva Bonniers donationsnämnd och Anna Whitlocks gymnasium med syfte att undersöka hur konst och konstnärliga processer kan ta större plats i undervisningen.

Projektet genomfördes 2018–2021 på initiativ av Eva Bonniers donationsnämnd. Verket är en donation från Eva Bonniers donationsnämnd till Stockholms stads konstsamling via Stockholm konst.

    
Publikation ATT FLYTTA BERG, en dokumentation av Jenny Nordmarks konstprojekt Sprängsten i mötet med Anna Whitlocks gymnasium, redaktör Eva Arnqvist samt Madelene Gunnarsson.Nästa arbete

Hem
Mark