Nationalälven
Konsthallen i Luleå

20161986 blev de fyra större norrländska älvarna Kalix älv, Torne älv, Pite älv och Vindelälven skyddade enligt dåvarande naturresurslagen. 1992 stärktes skyddet när de blev klassade som Nationalälvar och därmed fredade från utbyggnad. Cirka 85% av Sveriges vattendrag är utbyggda med vattenkraft och idag är strömmande vatten en av världens mest hotade biotoper.

10 st stillbilder på Kalix älvs vårflod (C-print 70x46 cm), 175 stycken stenar från torrfåran i Letsi/Lilla Luleåälven på ett podie (700x150 cm h 40 cm).

Nästa arbete

Hem