Sprängsten
Konstakademien
2015Gruvavfall är den enskilt största avfallstypen i Europa räknat i vikt. I Sverige producerades det 129 miljoner ton sprängsten under 2012. Merparten av gruvavfallet, gråberg, klassas som icke-farligt avfall. Det tar däremot mycket plats i anspråk och läggs på hög. Gruvbolagens skatteinbetalningar till staten kan bli flera miljarder när tiderna är goda och i sin tur ger staten tillbaka stödinvesteringar till gruvnäringen. Däremot betalas ingen kommunalskatt till gruvstäder som Kiruna och Gällivare och vid en konkurs tas inget ansvar för återställning av marken eller förlorade jobb. Stockholm däremot drabbas inte nämnvärt och ser till stor del bara framsidan av gruvnäringen.

Ett tankeexperiment. Varje år produceras motsvarande ca 5 kubikmeter gråberg per invånare i Sverige vilket betyder åtskilliga miljoner sprängsten per år för Stockholms kommun. Om en överföring av Kirunas deponiberg görs till Stockholm, där topografin är byggnader i stället för berg och där höjden förhåller sig till högsta byggnaden, Kaknästornet, skulle det betyda en höjd på tio våningar. Sprängstenen placeras i gabionkorgar och staplas till arkitektoniska volymer i stadens mellanrum, parker och obebyggd mark. Byggnadsvolymer utan rum och fönster, utan någon som helst funktion mer än som sin del av kostnaden för gruvverksamheten.
Sprängsten var en av de tio utvalda bidragen av totalt 182 i en idétävling om konst och arkitektur i stadsmiljö. Sprängstenarna placerades i gabionkorgar (850x300x2000 mm) som tuktade bergsformationer. Den platsspecifika installationen förhöll dig till det semi-offenliga rummet Nikehallen tillsammans med de grekiska skulpturerna. I ett separat utställningsrum visades en film (16:22 min) tillsammans med en skalmodell över de tänkta sprängstensvolymerna i stadsrummet.Nästa arbete

Hem