Rädda konsten
2024
Vättersnipan/ Båtaktionen
Jönköpings kommun
Rädda Konsten är ett konstprojekt och föreningen som drivs av konstnären Jenny Nordmark via Jönköpings kommun. Uppdraget är att testa möjligheterna, utforska och problematisera vad offentlig konst kan och bör vara i Jönköpings kommun, och i allmänhet.

Båtaktionen är inspirerad av Rädda Vättern och grundaren Ingemar Wetterheims båtaktion 1988 som under en dag samlade ett 150-tal båtar i protest mot Aspa bruks utsläpp av klor. Ett år senare hade Aspa bruk radikalt minskat sina utsläpp. Denna gång är det inte en fråga båtaktionen vill lyfta, utan snarare flera.

Båtaktionen leds av en båt unikt tillverkad för dagen, en 3d-printad Vättersnipa i full storlek som har sin förlaga på Jönköpings läns museum. Vättersnipan pryds med ett segel, vävt av Handvävarna i Jönköping med bland annat lokalt odlat och handspunnet lingarn från början av 1900-talet.

Rädda konsten vill belysa de människor och föreningar som på olika sätt värnar om och verkar kring Vättern och samla dessa på det gemensamma öppna torget, Vättern. Föreningar är en viktig del av civilsamhället och spelar en betydande roll i demokratiska samhällen genom att främja medborgarinflytande, samhällsengagemang och aktivt deltagande i samhällsfrågor.


Nästa arbete

Hem
Mark