För allmänt bruk
2023
Robertsfors kommun, ArkDes, Riksantikvarieämbetet


Maja Hallén, Johannes Samuelsson, Åsa Hallén och Jenny Nordmark

I projektet För allmänt bruk, som äger rum i Robertsfors, undersöks hur befintliga kulturhistoriska miljöer kan bidra med nya värden i samhällsutvecklingen.

https://arkdes.se/artikel/for-allmant-bruk/


Nästa arbete

Hem
Mark