Svenska tal
Skogen Älven Malmen
2022
Fylkingen


Talet utgår från den lokala människan kopplat till exploateringen av Skogen Älven Malmen; historiskt till idag. De fragmentariska berättelserna kommer framföras genom stadshushallens rumsklang i det byggnadsminnesmärkta stadshuset Igloo i Kiruna som revs 2019. I stadshushallen ägde stormöten under den stora gruvstrejken rum 1969-70 som stärkte arbetarklassens position i samhället och banade iväg för LAS, lagen om anställningsskydd. Sara Lidman får börja och avsluta talet, delar av ett tal hon höll till FN när Sovjetunionen invaderade Ungern 1956. Hon var även anlitad av TV2 att rapportera om gruvstrejken men avskedades efter att själv ha hållit tal på ett av strejkmötena.

Koncept: Tomas Rajnai
Textförfattare på plats: Lisa Carlsson
Ljusdesign: Anton Andersson / Torbjörn Fernström
Grafisk form: Leon&Chris
Med stöd av: Stockholm Stad och Kulturrådet
Av: O


Nästa arbete

Hem
Mark