Verksamhet
Kiruna stadshus
2019

I Verksamhet möter Kiruna stadshus Igloo det nya stadshuset Kristallen. Båda kan ses som symboler för Kiruna stad och konsekvens­ erna av gruvverksamheten. Igloo, vid kanten av staden med utsikt mot gruvan och fjällvärlden rivs och Kristallen byggs vid en nedlagd gruva – båda på historisk samisk mark. Stadshusen är i början och slutet av sina livscykler, med sina blottade huskroppar och innandömen har de få avtryck från mänsklig verksamhet och tillägg. Det ena tömt på innehållet, det andra ännu inte helt fyllt.

Filmen i verket visar Igloo från de sista månaderna med full verksamhet, fram tills det tömts inför rivning. Verksamhet och vardagsliv bland tjänste­ män, kirunabor och besökare som under 50 år bidragit till dess särprägel. Här syns tidens gång, personliga val och funktionella lösningar av mer eller mindre temporär karaktär. Tillsammans med filmen hörs en inläsning av Klockspelets loggbok som hittades på stadshusets vind. Loggboken skrevs 1985–2006 och berättar om det dolda strävsamma arbetet med att få klockorna att spela och uret att gå.

I verket har gardiner, som under olika årtionden fanns i tjänsterummens och salarnas fönster, tagits tillvara. Vissa utbytta till personliga och andra beställda via upphandling. De har inget värde ur byggnadsantikvarisk synvinkel men har hängt som fond under många arbetsdagar och har en materiell kvalité. Av gardinerna har fem kvinnor från Kiruna skapat en stor rana tillsammans, där samisk och svensk hantverkstradition möts.

Verksamhet är en självständig del av Norrbottens museums doku­ mentation och slutrapport (2015–2016) av Kiruna stadshus innan rivning. Slutrapporten krävdes av Länsstyrelsen när byggnadsminnet* för Kiruna stadshus upphävdes efter en tvist mot Kiruna kommun och LKAB. Verksam- het med dokumentationen av Igloo är den första utställningen i Kristallens stadshushall, samtidigt som rivningen av Igloo fortfarande pågår.

*En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kultur­ historiskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelse.

Av: Jenny Nordmark, Gustav Nordmark

Finansierat av: Norrbottens museum med stöd av Region norr och Filmbasen

Vävare: Ann­Kristin Lindgren, Elisabet Esko, Asta Kyrö, Ulla Törmä och Inger Aho

Skådespelare: Elina Israelsson
Översättare: Britt­Inger Sikku
Grading: Jesper Brodersen

Verksamhet visades i Kristallen, nya stadshuset i Kiruna samt på Norrbottens museum under februari och mars 2019.Nästa arbete

Hem
Mark