Rädda Konsten
2023-
Jönköpings kommun


Rädda konsten är ett verk i flera delar som utforskar permanens och tidsperspektiv, ideella föreningar och forskning kopplat till Vättern. Uppstarten är en ny förening, Rädda konsten som bland annat planerar att genomföra en båtaktion sommaren 2024 kopplat till den båtaktion som föreningen Rädda Vättern genomförde 1988 och fick Aspa bruk att radikalt minska sina utsläpp i Vättern.

Skissutställning på Jönköpings stadsbibliotek
Beställare Jönköpings kommun
Projektledare ArtPlatform


Nästa arbete

Hem
Mark