Folkmakt
2024
Luleåbiennalen

12 dörrar från Kirunas tidigare stadshus Igloo, prefabricerade byggställningselement, kontakthögtalare, inspelat tal genom impulssvar från den tidigare stadshushallen i Igloo, akrylfärg. 

FOLKMAKT är en platsspecifik installation utformad för Kirunas nya stadshustorg och inkluderar 12 dörrar som sparats från Kirunas tidigare stadshus som revs 2019. Som ett historiskt lokalt landmärke ritat av arkitekten Artur Von Schmalensee och invigt 1963 var Kirunas tidigare stadshus, Igloo ofta omnämnt som Kirunas vardagsrum. Stadshusets dörrar är symboliska som tröskeln mellan maktens rum och den centrala hallen som var öppen för alla medborgare. Dörrarna förtydligade arkitektens ambitioner att etablera en direkt anknytning mellan medborgarna och personerna i maktpositioner. Stadshusets centralhall fylldes av utställningar, fester, evenemang och strejker som den viktiga svenska gruvstrejken 1969-1970 som banade väg för LAS, en lag som reglerar de anställdas förutsättningar i Sverige. 2001 blev Igloo kulturminnesmärkt men revs trots detta och en studie som visade på möjligheterna att nedmontera och återuppbygga delar av huset, med anledning av den pågående stadsomvandlingen.

Verket installeras intill Kirunas nya stadshus Kristallen, ritat av Henning Larsen Arkitekter och invigdes 2018. Som en referens till den historiska byggnaden Igloo, har klocktornet, ytterdörrarnas originalhandtag och utvalda material och byggnadsdelar flyttats med till Kristallen. Dörrarna i verket FOLKMAKT har placerats intill klocktornet i en kvadratisk form som påminner om centralhallen i det gamla stadshuset och stabiliserats med hjälp av prefabricerade element som vanligtvis återfinns på byggplatser runtom Kiruna.

Konstnären adderar ett lager till installationen genom att på ena sidan av dörrarna från det gamla stadshuset måla ytterdörrar från det rivna bostadskvarteret Ortdrivaren inspirerad av trompe l'œil tekniker och dekorativ målning som vanligtvis används inom scenografi. Under Luleåbiennalens öppning och avslutningsevent bjuds medborgare in till att samlas och ge uttryck för sina åsikter kring skeenden, utmaningar och möjligheter som finns i Kiruna. Dessa skildringar spelas in för att spelas upp i Kristallens entré under utställningsperioden genom att använda en av dörrarna från Igloo som en högtalare och inkludera medborgarnas röster i det nya stadshuset.

    
Nästa arbete

Hem
Mark