Nordmark intresserar sig för de händelser och aktiviteter som ett objekt eller material kan aktivera och utspelar sig i rum eller på platser som tematiken berör eller kan ta spjärn mot. Hennes verk är sällan materiella avtryck som varar för evigt, utan kan snarare ses som frysta processögonblick i ett ständigt föränderligt samhälle. 


I Nordmarks konst­när­skap utforskar hon ämnen som berör aktu­ella frågor kopp­lade till miljö och klimat, det lokala och det globala, inne­börder och kon­se­kven­ser av männi­skans explo­ater­ing av natur­ens resurs­er.


Nordmark har studerat konst/ arkitektur post-master “Of public interest” på Kungliga konst-högskolan (2019-2021), scenkonst scenografi på Stockholms dramatiska högskola (2010-2013), Design med inriktning rumslig gestaltning på Högskolan för design och konsthantverk (2004-2006) och arkitektur på Chalmers Tekniska Högskola (1999-2003).


Jenny tilldelades Rubus Arcticus stipendium för konst 2020. 


info@jennynordmark.se


arkitektur


jenny@nordmarknordmark.se

www.nordmarknordmark.se